181-Харчові технології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 430
 • Документ
  Вивчення впливу застосування танінів при переробці винограду червоних сортів в умовах ТОВ «Винтрест»
  (ОНТУ, кафедра технології вина та сенсорного аналізу, 2023) Дучинська Таїсія
  Робота присвячена питанням вивчення впливу застосування танінів при переробці винограду різних червоних сортів в умовах ТОВ «Винтрест». Практичне значення роботи: У практичному плані, вивчення впливу танінів при переробці червоних сортів винограду може допомогти виробникам вина оптимізувати процеси виробництва, покращити якість продукції та розробити нові методи консервації. Це може мати значний економічний та конкурентний потенціал для галузі виноробства, а також позитивно позначитися на якості та рознообразності доступного споживачам вина.
 • Документ
  Розробка проєкту будівництва заготівельного елеватора місткістю 42,5 тис. тонн для південного регіону з дослідженням відмінностей показників якості органічної та неорганічної пшениці
  (ОНТУ, кафедра технології зерна і комбікормів, 2023) Трофименко Яна Олегівна
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Розробка проєкту будівництва заготівельного елеватора місткістю 42,5 тис. тонн для південного регіону з дослідженням відмінностей показників якості органічної та неорганічної пшениці» представлена пояснювальною запискою обсягом 135 сторінок, у якій наведено 15 рисунків, 21 таблиця, список літератури у кількості 39 першоджерел. Графічна частина роботи складається з 8 листів формату А1. На початку роботи над кваліфікаційною роботою магістра нами було виконана наукова робота на тему «Дослідження відмінностей показників якості органічної та неорганічної пшениці», метою якої було дослідити показники якості органічної та неорганічної пшениці; аналіз отриманих даних, виявлення відмінностей в досліджуваних показниках якості; обґрунтування доцільності та перспективи виробництва української органічної пшениці. Дана робота є актуальною та має практичне значення, бо її результати, що наведені в розділі 1 «Науково-дослідна частина», можуть вплинути на подальший розвиток аграрної галузі господарства, дати поштовх для майбутніх експериментів, вдосконалень та пропозицій. Після чого, у розділі 2 було виконане техніко-економічне обґрунтування проєкту будівництва заготівельного елеватора місткістю 42,5 тис. т, яке показало нам доцільність цього з економічної точки зору. Даний проєктуємий заготівельний елеватор виконує наступні операції із зерном: приймання з автомобільного транспорту, попереднє та основне очищення, сушіння, зберігання та відпуск на автомобільний транспорт. У розділі 3 «Технологічна частина» пояснювальної записки надані розрахунки обсягів робіт заготівельного елеватора, розрахунки кількості та продуктивності основного технологічного і транспортного обладнання, необхідного для виконання усіх операцій в заданих об’ємах, та приймально-відпускних пристроїв. Для виконання операцій використовують наступне технологічне та транспортне обладнання: один скальператор ZEO-SKL, один сепаратор TAS206, одна зерносушарка «МСК-5» продуктивністю 100 т/год, перекидні клапани, стрічкові конвеєри продуктивністю 250 т/год, ланцюгові конвеєри продуктивністю 250 т/год, реверсивний конвеєр продуктивністю 250 т/год; норії НЦ-250 продуктивністю 250 т/год, норії НЦ-50 продуктивністю 50 т/год; норіі НЦ-100 продуктивністю 100 т/год. Оперативні місткості: два досушильні бункери з конусним дном, діаметром циліндра 9,17 м, висотою 16,3 м, місткістю по 400 т; два післясушильні бункери з конусним дном, діаметром циліндра 9,17 м, висотою 16,3 м, місткістю по 400 т; шість приймально-накопичувальні бункери з конусним дном, діаметром циліндра 4,58 м, висотою 8,50 м, місткістю по 50 т кожен; два приймальні бункери довжиною 4 м, шириною 4 м та висотою 4,3 м місткістю по 40 т. Два бункери для відходів з конусним дном, діаметром циліндра 3 м, висотою 7 м, місткістю 15 т. Тривале зберігання на елеваторі здійснюється в зерноскладі з плоским дном виробництва фірми «Зерновая столица» ZEO-FS, довжиною 18 м, шириною 24 м, висотою 16,25 м, загальною місткістю 3,78 тис. т; та десяти металевих силосах з плоским дном, виробництва компанії «DEMETRA», діаметром 16,50 м, висота циліндра становить 22,38 м, загальна висота силоса 27,43 м. Загальна максимально можлива місткість становить 4097 т. Ув’язка силосів та зерноскладу з робочою баштою двокрила, а саме: з одного боку від робочої башти силоси розташовані в два ряди паралельно один до одного, а з іншої сторони зерносклад. Нами була описана робоча схема руху зерна та відходів, яка відображує все транспортне, технологічне обладнання та бункери і склад із вказуванням їх марок, продуктивностей або місткостей, нумерації, умовних позначень. На аркуші 6 наведено генеральний план підприємства, що показує ув’язку всіх основних, допоміжних та підсобних будівель і споруд, всіх над- і підземних комунікацій та транспортних під’їзних шляхів. В пояснювальній записці також представлений розділ «Охорона праці». На заключному етапі виконання кваліфікаційної роботи магістра нами були проведені розрахунки техніко-економічних показників, що свідчать про те, що проєкт будівництва заготівельного елеватора місткістю 42,5 тис. т в південному регіоні економічно доцільний та ефективний. Згідно розрахунків, чистий прибуток, який отримано в результаті реалізації додаткового обсягу робіт та послуг в сумі 41984,90 тис. грн, дозволяє окупити необхідні інвестиції в розмірі 126174 тис. грн протягом до 3,5 років (тобто в термін менше встановленого за нормативами – 4 роки) з рентабельністю 33,3 %. В результаті буде досягнуто маркетингового, економічного, соціального та екологічного ефектів впровадження запропонованих технологій. Також рівень науково-технічного ефекту технології в нашому проєкті є достатнім і розроблену технологію пропонується впроваджувати у виробництво.
 • Документ
  Розробка проєкту реконструкції дільниці ДЗПКУ «ОЗТ» з розширенням місткості на основі досліджень логістики приймання зерна з автотранспорту на зерновому терміналі
  (ОНТУ, кафедра технології зерна і комбікормів, 2023) Лобач Юрій Вікторович
  Кваліфікаційна робота виконана у рамках комплексної кваліфікаційна робота на тему «Розробка проєктів будівництва елеваторів з врахуванням досліджень логістики приймання зерна з автотранспорту. Тема індивідуальної кваліфікаційної роботи: «Розробка проєкту реконструкції дільниці ДЗПКУ «ОЗТ» з розширенням місткості на основі досліджень логістики приймання зерна з автотранспорту на зерновому терміналі» Мета: розробка проєкту будівництва реконструкції дільниці ДЗПКУ «ОЗТ» з розширенням місткості та отримання прибутку внаслідок надання послуг післязбиральної обробки та зберігання зерна. Кваліфікаціна робота п’ять розділів. У першому розділі наведена науково-дослідну частина, що включає в себе літературний та патентний пошук розглянутої теми, з приведеними дослідними даними та їх аналізом. У другому розділі розглянуто техніко-економічне обґрунтування роботи з доведенням необхідності та доцільності реконструкції дільниці ДЗПКУ «ОЗТ». У третьому розділі наведена технологічна частина з розрахунками основних робіт, розрахунками і вибором основного технологічного обладнання, побудовами структурної та принципової схем, розрахунок транспортного обладнання, приймально-відпускних пристроїв, проектування та планування основних будівель елеватора, проектування робочої схеми руху зерна і відходів. У четвертому розділі розглянуто охорону праці, з приведенеми заходами щодо пожежної безпеки та усунення впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НШВФ). У п’ятому розділі наведені техніко-економічні розрахунки, що дозволили визначити чисельність необхідного персоналу, собівартість робіт та послуг, що пропонує заготівельний елеватор. В розділі наведені розрахунки прибутку. Інвестицій та рентабельності для проектованого елеватора. Кваліфікаційна робота оформлена в двох частинах. Перша частина: пояснювальна записка, яка викладена на 103 аркушах друкованого тексту, містить 29 таблиць, 9 рисунків, список літератури включає 27 найменувань; Друга частина: графічна, яка представлена на 7 аркушах формату А1.
 • Документ
  Розробка проєкту будівництва елеватора місткістю 60 тис. т для північного регіону з врахуванням досліджень логістики приймання зерна з автотранспорту
  (ОНТУ, кафедра технології зерна і комбікормів, 2023) Буга Владислав Андрійович
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Розробка проєкту будівництва елеватора місткістю 60 тис.т для північного регіону з врахуванням досліджень логістики приймання зерна з автотранспорту» Проєктом передбачено: − техніко-економічне обґрунтування проєкту будівництва елеватора; − розробка структурної та принципової схем технологічного процесу елеватора та обґрунтувати вибір основного технологічного та транспортного обладнання та їх продуктивність; − прийняття об’ємно-планувальних рішень з розміщення обладнання та силосів з урахуванням вимог нормативно-технічної документації; − розробка та обґрунтувати схеми технологічного процесу елеватора з урахуванням забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників на підприємстві; − техніко-економічні розрахунки основних показників щодо економічної ефективності будівництва нового елеватора місткістю 60 тис. т. Кваліфікаційна робота магістра включає такі розділи науково-дослідна частина, техніко-економічне обґрунтування, технологічна частина, охорона праці, техніко-економічні розрахунки. Економічні розрахунки показали доцільність реалізації проєкту. Термін окупності інвестицій – 2,7 року, рентабельність 26,6 %, чистий прибуток, який отримано в результаті реалізації додаткового обсягу робіт та послуг в сумі 65851,9 тис. грн. Зміст роботи викладено на 122 сторінках, що включають 27 таблиць, 10 рисунків. Список використаних літературних джерел включає 32 найменувань
 • Документ
  ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ «CLEAN LABEL» В ПЕКАРНІ М.ЛЬВІВ
  (ОНТУ, кафедра технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів, 2023) Коник Тетяна Олександрівна
  Дипломний проект, присвячений впровадженню технології хлібобулочних напівфабрикатів «clean label» в пекарні м.Львів, містить такі розділи: Вступ, у якому розглянуто основні завдання та напрямки розвитку хлібопекарської галузі в цілому, мету даного дипломного проекту. Техніко – економічне обґрунтування, де проведено маркетингові дослідження, оцінку цільового ринку, на якому пекарня планує реалізувати свою продукцію, аналіз конкурентного середовища у м.Львів, визначено перспективну потужність пекарні, асортимент хлібобулочних напівфабрикатів та вибрано стратегію конкуренції. Технологічну частину, в якій наведено рецептури і показники якості хлібобулочних виробів, які планується виробляти, проведено вибір і розрахунок продуктивності печей, виходу хлібобулочних виробів, витрат сировини, профапзних та виробничих рецептур тіста, технологічного обладнення з метою підвищення якості виробів, комплексної механізації та автоматизації виробництва. Архітектурно – будівельну частину, яка містить опис генерального плану забудови території, архітектурно – планувальних рішень, визначення площі основних приміщень та опис компонування обладнання. Санітарно – технічну частину, де проведено розрахунок опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, водопостачання і каналізації. Енергетичну частину, в якій наведено опис та розрахунок теплопостачання, холодопостачання, електропостачання та газопостачання. Автоматизація вузла технологічного процесу. Охрана праці. Охорона навколишнього середовища, де висвітлені гігієнічні вимоги до території, генерального плану та планування приміщень, реалізація яких гарантує безпеку підприємства з позицій екології для зовнішнього середовища. Розрахунок економічної ефективності проекту, в якому визначені показники виробничо – господарської діяльності підприємства та термін окупності інвестиційних витрат на розширення асортименту шляхом виробництва хлібобулочних напівфабрикатів.