Патенти працівників та авторські свідоцтва на винахід (Employee patents and copyright certificates for inventions)

Постійне посилання на фонд

Патентний пошук — вивчення масиву охоронних документів різних країн з метою виявлення серед них патенту на винахід чи відкриття, аналогічне зробленому чи дослідженому. Патентні дослідження проводяться на основі аналізу джерел патентної інформації із залученням інших видів інформації, яка містить відомості про останні науково-технічні досягнення, пов'язані з розробленням промислової продукції, а також про стан і перспективи розвитку ринку продукції даного виду. Патентні дослідження України регламентуються ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основі положення та порядок проведення». Цей стандарт установлює основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дослідження. Описи до патентів на винаходи на паперових носіях публікуються одночасно з офіційним бюлетенем "Промислова власність", існує також електронне видання описів "Винаходи в Україні", в якому вміщено відомості про зареєстровані патенти на винаходи.

Переглянути