Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 120338 Спосіб переробки зерна проса в крупу
Other Titles: Пат. на корисну модель 120338 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/00, В02В 3/00
Authors: Соц, С. М.
Кустов, І. О.
Жигунов, Д. О.
Ковальова, В. П.
Ковальов, М. О.
Keywords: переробка зерна
зерно проса
крупа з проса
очищення зерна
лущення зерна
сортування зерна
шліфування зерна
сушіння зерна
вальцедекові верстати
Issue Date: 2017
Abstract: Спосіб переробки зерна проса в крупу, що передбачає очищення зерна від домішок, лущення, сортування продуктів лущення, шліфування та сортування продуктів шліфування, який відрізняється тим, що зерно з вологістю не більше 14 % пропарюють при тиску пари 0,15-0,17 МПа протягом 5-7 хв., підсушують до вологості не більше 12-13 %, лущать на системі вальцедекових верстатів у два етапи: на першому - у верстаті з двома деками, на другому - верстаті з одною декою, шліфують та сортують.
Description: Пат. на корисну модель 120338 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/00, В02В 3/00. Спосіб переробки зерна проса в крупу / Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Ковальова В. П., Ковальов М. О. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201704993 ; заявл. 23.05.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/6863
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat_kor_120338.pdf239.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.