Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Визначення вмісту пошкодженого крохмалю в борошні на автоматизованому приладі SDmatic
Authors: Жигунов, Д. О.
Ковальова, В. П.
Мороз, А. І.
Keywords: крохмаль
борошно
пошкоджений крохмаль
прилад SDmatic
Issue Date: 2018
Abstract: Виявилося необхідним переглянути технологічну роль крохмалю і уточнити формулювання значення білкових і вуглеводних компонентів як чинників якості пшеничного борошна.
Description: Жигунов, Д. О. Визначення вмісту пошкодженого крохмалю в борошні на автоматизованому приладі SDmatic / Д. О. Жигунов, В. П. Ковальова, А. І. Мороз // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 35–37 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4209
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78_nauch_konf_Zhygunov.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.