Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Інноваційна діяльність виноробних підприємств україни, як запорука успішного розвитку
Authors: Лагодієнко, В. В.
Голодонюк, О. М.
Мільчева, В. В.
Keywords: виноробні підприємства
інноваційна діяльність
розвиток виноробства
Issue Date: 2019
Abstract: Економічна ситуація в Україні залишається вкрай складною. Українська економіка вимушена вирішувати проблеми, які є наслідком неефективної системи господарювання минулих років, її структурної деформації та низького рівня конкурентоспроможності.
Description: Лагодієнко, В. В. Інноваційна діяльність виноробних підприємств України, як запорука успішного розвитку / В. В. Лагодієнко, О. М. Голодонюк, В. В. Мільчева // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 337–339.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10375
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnuk_tez_79_konf_2019_Lagodіnko.pdf688.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.