Публікаційна активність (Publications)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 2014
 • Документ
  Як впровадити програму стажування для молоді
  (2023)
  Цей посібник розроблений для органів місцевого самовряду- вання (ОМС) та їх посадових осіб, які відкриті до нових проєктів, зокрема до запровадження програми стажування для молоді в ОМС.
 • Документ
  Умови ефективного функціонування регіональних продовольчих ринків
  (2022) Савченко Т. В.; Родіна О. В.
  В статті досліджено умови функціонування підприємств агропромислового сектору в сфері маркетингу. Досліджено основні напрями забезпечення подальшого розвитку даного сектору економіки. Констатовано, що організація маркетингової діяльності в АПК у сфе- рі ЗЕД покликана вирішувати такі завдання: максимальне задоволення потреб покупців на світових ринках в продуктах харчування за кількістю, якістю і споживчими властивостя- ми; здійснення міжрегіонального обміну; вихід на внутрішній і зовнішній ринки. Визначе- но, що виходячи із сьогоднішніх економічних та соціальних реалій, найбільш раціональним є створення служби маркетингу саме за ринково-функціональною ознакою, коли спеціа- лісти з маркетингу керують різними функціями міжнародної маркетингової діяльності. Розроблено схему організації служби експортного маркетингу на підприємствах АПК за ринково-функціональною ознакою. Запропоновано модель удосконалення механізму марке- тингової діяльності підприємств агропромислового сектору.
 • Документ
  Підвищення конкурентоспроможності випускників ЗВО – один зі шляхів покращення їх практичної підготовки
  (2021) Соколовська О. Г.; Валевська Л. О.; Шалений В. А.
  Конкурентоспроможність як одна з ключових характеристик, що визначає не тільки рівень економічного, а й соціального розвитку суспільства, в контексті дослідження питань відповідності професійного рівня випускників ЗВО сучасним вимогам ринку праці може бути визначена як здатність випускника за допомогою набутих у ЗВО теоретичних знань та практичних навичок, що в цілому характеризує рівень його компетенцій, бути ефективно вбудованим в систему господарських відносин відповідно до отриманого напряму професійної підготовки. Незважаючи на позитивні характеристики організації та проходження практики (виробничої) студентами ОНАХТ, значний потенціал академії в даній сфері не повністю реалізований. Проаналізовано процеси організації та проходження практики в Одеській національній академії харчових технологій та розглянуто один з шляхів підвищення ефективності організації практики на факультеті технології зерна і зернового бізнесу.
 • Документ
  Люмінесцентні сенсорні системи для визначення справжності безалкогольних напоїв
  (2021) Бельтюкова С.; Теслюк О.; Лівенцова О.
  Якість та безпека харчових продуктів та напоїв є актуальною темою сучасності. Вміст та кількість окремих компонентів продукту визначають його якість і є маркерами справжності та якості. Розробка швидких та точних методів аналізу харчових продуктів та напоїв є одним з найбільш важливих напрямків аналітичної хімії. Проведені дослідження, на підставі яких розроблені методики визначення компонентів-маркерів якості в соках, каві, кавових напоях та чаї. Кількісне визначення протокатехової, галової, хлорогенової кислот та кофеїну проводили за градуювальним графіком та методом добавок. Точність, достовірність і правильність визначення перевірено методом статистичної обробки результатів аналізу і методом «уведено-знайдено».
 • Документ
  Поняття та види страхування
  (2021) Пісоченко Т. С.; Нестерчук І. В.; Новікова О. В.
  Для того щоб зібрати, згрупувати та узагальнити інформацію про страхування, необхідно зробити класифікацію за ознаками. В законі України «Про страхування» у статті 5 передбачено дві форми, а саме: обов’язкове та добровільне страхування. Розглянуто поняття та види страхування.