Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Перспективи використання відходів очищення картоплі в годівлі сільськогосподарських тварин
Authors: Лапінська, А. П.
Цюндик, О. Г.
Keywords: картопля
виробництво картоплі
картопляні очистки
відходи очищення картоплі
харчові відходи
кормові добавки
Issue Date: 2019
Abstract: Виробництво картоплі – важлива складова агропромислового комплексу України, що формує сучасну спеціалізацію рослинництва. Картопля стоїть на п’ятому місці за значенням після пшениці, кукурудзи, рису та ячменю як джерело калорій. У світі майже половину виробництва картоплі використовують в їжу, близько 35 % – на корм худобі і 10% використовують як посадковий матеріал.
Description: Лапінська, А. П. Перспективи використання відходів очищення картоплі в годівлі сільськогосподарських тварин / А. П. Лапінська, О. Г. Цюндик // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 37–38 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/9640
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnuk_tez_79_konf_2019_Lapinska.pdf675.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.