50 Лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти

Ескіз недоступний
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Освіта України
Анотація
Питання сучасного розуміння фізики і її основоположної ролі у всьому широкому колі дисциплін природознавства поступово виходять з «тіні» останніх років і займають належне місце в навчальних програмах закладів вищої технічної освіти України. В цьому сенсі «50 Лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти», написані д.ф.-м.н., проф. Роганковим В.Б., який має багаторічний досвід викладашія курсу фізики і багато зробив для поглибленого розвитку ряду його спеціальних розділів («Молекулярно-кінетичної теорії рідин і термодинаміки фазових переходів», перш за все) є вельми актуальними. Для підручника характерні ясність викладення ретельно відібраного матеріалу, достатня ілюстрованість і наочність використаних фізичних прикладів. Перевагою даної книги, яка пропонується увазі широкого кола викладачів фізики, студентів і аспірантів закладів вищої технічної освіти України, є хороший рівень української мови і прийнятої спеціальної термінології, який уникає часто непотрібних скорочень і вульгаризмів.
Опис
Роганков В. Б. 50 Лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти : підручник / Роганков Віталій Борисович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Київ : Освіта України, 2019. - 412 с.
Ключові слова
класична механіка, електрика і магнетизм, коливання і хвилі, елементи квантової фізики, молекулярно-кінетична теорія, термодинаміка, классическая механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, элементы квантовой физики, молекулярно-кинетическая теория, термодинамика
Бібліографічний опис