Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 50 Лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти
Authors: Роганков, В. Б.
Keywords: класична механіка
електрика і магнетизм
коливання і хвилі
елементи квантової фізики
молекулярно-кінетична теорія
термодинаміка
классическая механика
электричество и магнетизм
колебания и волны
элементы квантовой физики
молекулярно-кинетическая теория
термодинамика
Issue Date: 2019
Publisher: Освіта України
Abstract: Питання сучасного розуміння фізики і її основоположної ролі у всьому широкому колі дисциплін природознавства поступово виходять з «тіні» останніх років і займають належне місце в навчальних програмах закладів вищої технічної освіти України. В цьому сенсі «50 Лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти», написані д.ф.-м.н., проф. Роганковим В.Б., який має багаторічний досвід викладашія курсу фізики і багато зробив для поглибленого розвитку ряду його спеціальних розділів («Молекулярно-кінетичної теорії рідин і термодинаміки фазових переходів», перш за все) є вельми актуальними. Для підручника характерні ясність викладення ретельно відібраного матеріалу, достатня ілюстрованість і наочність використаних фізичних прикладів. Перевагою даної книги, яка пропонується увазі широкого кола викладачів фізики, студентів і аспірантів закладів вищої технічної освіти України, є хороший рівень української мови і прийнятої спеціальної термінології, який уникає часто непотрібних скорочень і вульгаризмів.
Description: Роганков В. Б. 50 Лекцій з фізики для закладів вищої технічної освіти : підручник / Роганков Віталій Борисович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Київ : Освіта України, 2019. - 412 с.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/7181
ISBN: 978-617-7366-63-7
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники: ознайомчий фрагмент (Tutorials: a fragment)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rogankov.pdf27.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.