Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 120926 Спосіб переробки зерна проса в крупу плющену
Other Titles: Пат. на корисну модель 120926 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/117 (2016.01), В02В 3/00
Authors: Соц, С. М.
Кустов, І. О.
Жигунов, Д. О.
Ковальова, В. П.
Ковальов, М. О.
Keywords: переробка зерна
зерно проса
крупа плющена
очищення зерна
воднотеплова обробка зерна
лущення зерна
сортування зерна
плющення зерна
сушіння зерна
вальцедекові верстати
шліфування зерна
Issue Date: 2017
Abstract: Спосіб переробки зерна проса в крупу плющену, що включає очищення зерна від домішок, воднотеплову обробку, лущення, сортування продуктів лущення, плющення, сортування продуктів плющення та сушіння, який відрізняється тим, що зерно з вологістю не більше 14 % лущать на системі вальцедекових верстатів у два етапи: на першому - у верстаті з двома деками, на другому - верстаті з одною декою, однократно шліфують, зволожують до вологості 16-18 %, відволожують 1,5-2,0 год., пропарюють при тиску пари 0,17-0,22 МПа протягом 4-6 хв. та плющать при зазорі 0,4-0,5 мм.
Description: Пат. на корисну модель 120926 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/117 (2016.01), В02В 3/00. Спосіб переробки зерна проса в крупу плющену / Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Ковальова В. П., Ковальов М. О. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201705003 ; заявл. 23.05.2017 ; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/6895
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat_kor_120926.pdf150.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.