Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 120924 Спосіб переробки зерна проса в крупу плющену
Other Titles: Пат. на корисну модель 120924 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/00, В02В 3/00
Authors: Соц, С. М.
Кустов, І. О.
Жигунов, Д. О.
Ковальова, В. П.
Ковальов, М. О.
Keywords: переробка зерна
зерно проса
крупа плющена
очищення зерна
воднотеплова обробка зерна
лущення зерна
плющення зерна
сортування зерна
сушіння зерна
вальцедекові верстати
темперування зерна
Issue Date: 2017
Abstract: Спосіб переробки зерна проса в крупу плющену, що передбачає очищення зерна від домішок, воднотеплову обробку, лущення, сортування продуктів лущення, плющення, сортування продуктів плющення та сушіння, який відрізняється тим, що зерно з вологістю не більше 14 % лущать на системі вальцедекових верстатів у два етапи: на першому - у верстаті з двома деками, на другому - верстаті з одною декою, отримане ядро пропарюють при тиску пари 0,20-0,22 МПа, протягом 7-10 хв, темперують протягом 3-5 хв та плющать при робочому зазорі 0,5-0,7 мм.
Description: Пат. на корисну модель 120924 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/00, В02В 3/00. Спосіб переробки зерна проса в крупу плющену / Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Ковальова В. П., Ковальов М. О. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201705001 ; заявл. 23.05.2017 ; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/6890
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat_kor_120924.pdf148.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.