Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 120341 Спосіб переробки зерна проса в крупи
Other Titles: Пат. на корисну модель 120341 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/00, В02В 3/00
Authors: Соц, С. М.
Кустов, І. О.
Жигунов, Д. О.
Ковальова, В. П.
Ковальов, М. О.
Keywords: переробка зерна
зерно проса
крупа з проса
очищення зерна
лущення зерна
сортування зерна
вальцедекові верстати
зволоження зерна
відволоження зерна
пропарювання зерна
плющення зерна
сушіння зерна
Issue Date: 2017
Abstract: Спосіб переробки зерна проса в крупи, що включає очищення зерна від домішок, лущення, сортування продуктів лущення, який відрізняється тим, що, зерно з вологістю не більше 14 % лущать на системі вальцедекових верстатів з двома деками, сортують, при цьому схід з сит 1,7´20 мм зволожують до вологості 20-22 %, відволожують 1,5-2,0 год, пропарюють при тиску 0,15-0,20 МПа протягом 5-7 хв., плющать, сушать та контролюють, прохід сит 1,7´20 мм пропарюють при тиску пари 0,15-0,17 МПа, протягом 4-6 хв. та сушать до вологості не більше 14 %.
Description: Пат. на корисну модель 120341 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/00, В02В 3/00. Спосіб переробки зерна проса в крупи / Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Ковальова В. П., Ковальов М. О. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201704997 ; заявл. 23.05.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/6866
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat_kor_120341.pdf239.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.