Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 120336 Спосіб переробки зерна проса в крупи
Other Titles: Пат. на корисну модель 120336 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/00, В02В 3/00
Authors: Соц, С. М.
Кустов, І. О.
Жигунов, Д. О.
Ковальова, В. П.
Ковальов, М. О.
Keywords: переробка зерна
зерно проса
крупа з проса
очищення зерна
лущення зерна
сортування зерна
вальцедекові верстати
подрібнення зерна
сушіння зерна
Issue Date: 2017
Abstract: Спосіб переробки зерна проса в крупи, що передбачає очищення зерна від домішок, лущення, сортування продуктів лущення, який відрізняється тим, що зерно з вологістю не більше 14 % лущать на системі вальцедекових верстатів у два етапи: на першому на верстатах із двома деками, на другому - на верстатах з одною декою, сортують, при цьому схід з сит 1,7´20 мм подрібнюють та сортують, а прохід сит 1,7´20 мм пропарюють при тиску пари 0,17-0,20 МПа, протягом 2-4 хв та сушать до вологості не більше 14 %.
Description: Пат. на корисну модель 120336 Україна, МПК (2017.01) A23L 7/00, В02В 3/00. Спосіб переробки зерна проса в крупи / Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Ковальова В. П., Ковальов М. О. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201704991 ; заявл. 23.05.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/6862
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat_kor_120336.pdf246.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.