Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Методика визначення характеристик приймально- відпускної експедиції складів-холодильників
Authors: Чабаров, В. О.
Каламан, О. Б.
Keywords: приймально-відпускна експедиція
склади-холодильники
Issue Date: 2015
Abstract: Розглядається проблема розрахунку параметрів функціонування потоково-транспортних систем (ПТС) складів-холодильників м’ясокомбінатів на основі аналогічного моделювання і використовування теорії масового обслуговування.
Description: Чабаров, В. О. Методика визначення характеристик приймально-відпускної експедиції складів-холодильників / В. О. Чабаров, О. Б. Каламан // Зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми», Одеса, [16-17 верес. 2015 р.] / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2015. – С. 143-145: табл. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/6529
Appears in Collections:Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми (Food technologies, bakery and mixed fodders)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauch_prakt_konf_2015_Chabarov.pdf842.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.