Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Використання α-амілази для покращення хлібопекарських властивостей борошна
Authors: Жигунов, Д. О.
Ковальова, В. П.
Жиронкіна, Д. С.
Keywords: α-амілаза
хлібопекарські властивості
екзогенні ферменти
Фунгаміл
якість хліба
Issue Date: 2017
Abstract: Щороку врожай пшениці збільшується, що призводить до погіршення її якості. Тому виникає необхідність покращення властивостей пшеничного борошно. В європейських країнах для цього широко використовують внесення екзогенних ферментів у пшеничне борошно безпосередньо на борошномельних заводах, що дозволяє отримувати з низькосортного борошна борошно високої якості.
Description: Жигунов, Д. О. Використання α-амілази для покращення хлібопекарських властивостей борошна / Д. О. Жигунов, В. П. Ковальова, Д. С. Жиронкіна // Технології харчових продуктів і комбікормів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 25–30 верес. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2017. – С. 4–5 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4314
Appears in Collections:Технології харчових продуктів і комбікормів (Technologies of food products and mixed fodders)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharch_kombikorm_17_Zhygunov.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.