Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Відмінності приймання зерна з автотранспорту на заготівельних елеваторах і зернових терміналах
Authors: Дмитренко, Л. Д.
Кац, А. К.
Шпак, В. М.
Keywords: приймання зерна
заготівельні елеватори
зернові термінали
Issue Date: 2018
Abstract: Успішне виконання приймання зерна з автомобільного транспорту залежить від складу, кількості і продуктивності обладнання пристроїв, для визначення яких потрібно знати коефіцієнти нерівномірності надходження зерна на підприємство.
Description: Дмитренко, Л. Д. Відмінності приймання зерна з автотранспорту на заготівельних елеваторах і зернових терміналах / Л. Д. Дмитренко, А. К. Кац, В. М. Шпак // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 23–25 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4191
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78_nauch_konf_Dmytrenko.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.