Розробка інноваційної концепції розвитку ресторану при готелі «PortoFino» в м. Одеса з використанням цифрового меню

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ОНТУ, кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є розробка інноваційної концепції розвитку ресторану при готелі «PortoFino» в м. Одеса з використанням цифрового меню. Концепція полягає у впровадженні цифрового меню в ресторані готельно-ресторанного комплексу ""Portofino"", що передбачає зручне замовлення через мобільний додаток, персоналізацію сервісу та оптимізацію робочих процесів. Кваліфікаційна робота складається з таких розділів: - вступу, в якому розглянуто основні задачі та напрямки підприємств готельно-ресторанного господарства регіону, актуальність мети даної кваліфікаційної роботи; - першого розділу, який присвячено аналізу регіонального ринку послуг підприємств готельно-ресторанного господарства, дослідженню попиту, а також обґрунтуванню концепції впровадження цифрового меню; - другого розділу, де наведено результати експериментальних досліджень, які були спрямовані на дослідження популярності закладів в Аркадії; - третього розділу, в якому проведено технологічні розрахунки і підбір сучасного обладнання, розрахунок чисельності персоналу, а також описання інженерно-експлуатаційних та інших служб, основні положення по організації роботи; - четвертого розділу, де проведено аналіз основних та додаткових послуг підприємства, його відповідність сучасним стандартам, представлено організаційну структуру управління; - п'ятого розділу, де описана земельна ділянка, де розташоване підприємство, конструктивні характеристики та інженерні системи виробництва, наведені пропозиції по дизайну будови і приміщень. Представлено описання заходів по екологічній безпечності та оцінці рівня екологічності підприємства, проведено аналіз потенційно небезпечних і шкідливих виробничих факторів, передбачено заходи по забезпеченню безпечних умов праці, захисту працюючих від ураження електричним струмом, а також протипожежні заходи; - шостого розділу, що містить розрахунок показників фінансово-господарської та організаційно-економічної діяльності проектованого підприємства, інвестиційних витрат на реалізацію проекту та проектованих показників їх окупності та прибутків.
Опис
Ключові слова
«PortoFino», цифрове меню
Бібліографічний опис