122-Комп’ютерні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 7
 • Документ
  Моніторинг обсягів виробництва та продажів кондитерського підприємства за допомогою Web-ресурсу
  (ОНТУ, кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки, 2021) Мошна, Лілія
  "Об’єктом дослідження є процес автоматизації роботи кондитерського підприємства за допомогою Web-ресурсу. Предметом дослідження є контроль виробництва продукту. Мета – дослідження роботи кондитерського підприємства, відстеження обсягів виробництва та продажів продукції за допомогою веб-ресурсу. Завданням розробки є веб-додаток, який допоже у моніторнигу виробництва та продажів кондитерських виробів. Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи магістра містить результати роботи над даним проєктом. Проведено аналіз предметної області, аналогів, засобів реалізації. Система призначена для використання адміністратором, підтримується СУБД PostgreSQL. Серверна програма використовує потужну і функціональну мову програмування Go, а React JS використовується для оптимізації роботи інтерфейсу. Результатом впровадження є підвищення ефективності підприємства."
 • Документ
  Аналіз методів захисту персональних даних у мережі від впливу соціальних інженерів
  (ОНТУ, кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки, 2021) Шапєєв, Максим
  "Представлена кваліфікаційна робота присвячена дослідженню методів захисту персональних даних від впливу соціальних інженерів (СІн). В процесі роботи досліджено види персональних даних та способи їх потрапляння у мережу, методи захисту даних у мережі, методи соціальної інженерії (СІ) та методи захисту від СІ, проведено аналіз інформаційних ресурсів, що містять інформацію про соціальну інженерію та захист даних. Проведено збір даних методом опитування, що характеризує поведінку людей із персональними даними, зокрема при використанні мережі Інтернет. Отримані дані оброблені за допомогою засобів інтелектуального аналізу даних із використанням інструментальних засобів Google та Orange. Розроблено модель безпечної поведінки для збереження даних у мережі, використання якої значно ускладнить доступ соціальних інженерів до персональних даних людини. Результати дослідження було впроваджено у аналітичну платформу KitStat у якості оновлення, що дозволяє надати інформаційну підтримку та забезпечити продовження збору даних для подальшого дослідження. В процесі проведення дослідження використано такі засоби та технології як Google Forms, Google Analytіcs, Orange, мови HTML5, CSS3, PHP, JavaScript. Результати дослідження можуть бути використані як фахівцями при дослідженні методів СІ так і звичайними людьми для захисту персональних даних у мережі від дії соціальних інженерів. "
 • Документ
  Дослідження методів соціальної інженерії та їх впливу на здоров’я людини
  (ОНТУ, кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки, 2021) Левитський, Юрій
  "Представлена кваліфікаційна робота присвячена дослідженню впливу методів соціальної інженерії (СІ) на здоров’я людини. В процесі роботи досліджено визначення терміну соціальна інженерія, його популярність, алгоритм дії соціальних інженерів (СІн), методи впливу СІ на людину, види агресивного психологічного впливу на особистість у кіберпросторі, засоби подолання наслідків впливу методів СІ на людину, інформаційні системи, що інформують про методи СІ та їх вплив на здоров’я людини. Проведено збір даних методом опитування, що характеризує вплив дії Сін на здоров’я людей. Отримані дані оброблені за допомогою засобів інтелектуального аналізу даних із використанням інструментальних засобів Google та Orange. Розроблено модель впливу СІ на здоров’я людини. Результати дослідження було впроваджено у аналітичну платформу KitStat у якості оновлення, що дозволяє надати інформаційну підтримку та забезпечити продовження збору даних для подальшого дослідження. В процесі проведення дослідження використано такі засоби та технології як Google Forms, Google Analytіcs, Orange, мови HTML5, CSS3, PHP, JavaScript. Результати дослідження можуть бути використані як фахівцями при дослідженні методів СІ так і звичайними людьми для захисту від дії соціальних інженерів. "
 • Документ
  Дослідження і розробка інформаційної системи трекера бюджету
  (ОНТУ, кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки, 2021) Женевська, Юлія Ярославівна
  "Метою даної роботи є дослідження популярності та використання систем керування бюджетом, тобто трекеру бюджету, за допомогою WEB ресурсу, а також підвищення ефективності подачі інформації про керування бюджетом та цінність обліку фінансів. Об’єктом дослідження є проблема застосування інформаційних технологій в підвищенні якості фінансової грамотності, стійкості та стабільності. Предметом дослідження процес розрахунку бюджету з метою підвищення обліку особистих фінансів. Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені такі задачі: Дослідити предметну область; Провести аналіз публікацій останніх років та існуючих систем аналогів; Провести аналіз бюджетної стійкості; Спроектувати систему накопичення і розрахунку даних власного бюджету; Створити базу даних для зберігання вхідних даних та даних користувачів; Реалізувати можливість ведення бюджету за допомогою ручного введення даних; Створити механізм побудови статистики графіку витрат по доступним категоріям; Реалізовати можливість проходити реєстрацію і безпосередньо здійснення огляду витрат відразу з WEB ресурсу. "
 • Документ
  Розробка сервісної програми для перегляду логів з віддаленого сервера
  (ОНТУ, кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки, 2021) Зизак, Максим Олексійович
  "Логи – службова інформація, що накопичується під час роботи програмного продукту, та відображає нормальну, або помилкову поведінку системи. Для кращого розуміння правильності роботи програмного продукту зазвичай цих логів дуже багато, отже знайти щось важливе досить складно. Існуючі на сьогоднішній день програми для збору логів потребують вивчення додаткових мов, щоб була можливість швидко працювати з великою кількістю логів. Актуальність роботи полягає у тому, що створюваний програмний продукт допоможе фахівцям DevOps, що займаються покращенням роботи програмного продукту для користувачів, щоб вона дійсно прискорювала роботу у певній сфері, пришвидшити етап пошуку проблем у програмному продукті. Метою роботи є прискорення пошуку проблемних місць (похибок) у програмному продукті за рахунок графічного інтерфейсу для збору (перенесення з усіх необхідних адрес накопичених даних в даний програмний продукт), фільтрації (це процес визначення найбільш необхідних за часом та рівнем логів), та сортувань (це процес упорядкування логів за однією з трьох необхідних характеристик: час, рівень, текст) логів, що знаходяться на серверах, у файлах розташованих за певною адресою. "