Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Підвищення професійних компетенцій магістрів-технологів при комплексному проєктуванні
Authors: Мельник, І. В.
Коваленко, О. О.
Keywords: професійні компетенції
магістри-технологи
комплексне проєктування
Issue Date: 2021
Description: Мельник І. В. Підвищення професійних компетенцій магістрів-технологів при комплексному проєктуванні / І. В. Мельник, О. О. Коваленко // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 468–470.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18637
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Melnyk_3.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.