Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Роль самостійної роботи студентів в становленні професійного фахівця
Authors: Голодонюк, О. М.
Леонова, Л. Є.
Мільчева, В. В.
Keywords: самостійна робота
робота студентів
професійний фахівець
Issue Date: 2021
Description: Голодонюк О. М. Роль самостійної роботи студентів в становленні професійного фахівця / О. М. Голодонюк, Л. Є. Леонова, В. В. Мільчева // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 456–459.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18632
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Golodonyuk.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.