Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Основні теоретичні складові стратегічного розвитку підприємства
Authors: Каламан, О. Б.
Keywords: стратегічний розвиток підприємства
інноваційна економіка
інноваційні системи
інноваційна діяльність
Issue Date: 2019
Abstract: В умовах розвитку інноваційної економіки, посилення економічної ролі регіонів, впровадження нових форм підприємницької діяльності актуальним стає формування і розвиток інноваційних систем, здатних цілеспрямовано здійснювати інноваційну діяльність на основі високого рівня організованості, ресурсозбереження, ефективності. Стратегічний розвиток підприємства - це істотна необхідна зміна в просторово-часовому аспекті властивостей, якостей і взаємозв'язків підприємства і всіх його елементів при здійсненні виробничої діяльності в довгостроковій перспективі. Проведені теоретичні дослідження та розглянуто найважливіші характеристики стратегічного розвитку підприємства.
Description: Каламан, О. Б. Основні теоретичні складові стратегічного розвитку підприємства / О. Б. Каламан // Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології : зб. тез доп. VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Вінниця, 22 жовт. 2019 р. / Вінниц. торг.-екон. інститут КНТЕУ. – Вінниця, 2019. – С. 15–18 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/17902
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Menedzhment_suchasni_modeli_19_Kalaman.pdf348.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.