Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Дослідження гігроскопічних властивостей нетрадиційних форм пшениці і ячменю
Authors: Станкевич, Г. М.
Кац, А. К.
Васильєв, С. В.
Луніна, Л. О.
Keywords: нетрадиційні форми зернових
гігроскопічні властивості
спельта
голозерний ячмінь
вологість зерна
Issue Date: 2019
Abstract: Останніми десятиліттями в багатьох кранах Європи та в Україні значно зросла увага для ряду нетрадиційних форм зернових культур. Українськими вченими-селекціонерами створено нові сорти пшениці з підвищеною біологічною цінністю — плівчасту пшеницю спельту Зоря України – та нові сорти ячменю з підвищеними споживними і технологічними властивостями, серед яких особливо вирізняються голозерні форми, зокрема сорт Ахілес. Важливий вплив на стан зернової маси при сушінні, активному вентилюванні та зберіганні мають гігроскопічні властивості, зокрема рівноважна вологість зерна. Для таких недостатньо вивчених культур як спельта та голозерний ячмічь, гігроскопічні властивості практично не вивчені, шо і визначило мету проведеної роботи. Предметом досліджень було плівчасте (не обрушене) та обрушене (зі знятими плівками) зерно спельти сорту Зоря України, вирощеної у 2016 р. та зерно голозерното ячменю сорту Ахілес 2014 р. врожаю. Дослідження проводили загально прийнятим тензиметричним методом.
Description: Дослідження гігроскопічних властивостей нетрадиційних форм пшениці і ячменю / Г. М. Станкевич, А. К. Кац, С. В. Васильєв, Л. О. Луніна // Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини : тези доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 6−7 черв. 2019 р. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2019. – С. 59–60 : табл.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/17495
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problemy_energoefektyvnosti_sushinnya_19_Stankevich.pdf205.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.