Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Біотрансформація рослинної сировини як метод отримання фізіологічно-функціональних харчових інгредієнтів
Authors: Черно, Н. К.
Капрельянц, Л. В.
Озоліна, С. О.
Пожіткова, Л. Г.
Keywords: фізіологічно-функціональні харчові інгредієнти
біотрансформація рослинної сировини
ксилоолігосахариди
фенольні сполуки
супрамолекулярні комплекси
ферментоліз
Issue Date: 2019
Abstract: В основу дослідження покладено гіпотезу, згідно з якою безпосереднє використання харчової рослинної сировини не дозволяє у повній мірі реалізовувати потенціал її окремих компонентів. Фракціонування, яке супроводжується екстракцією вуглеводної і поліфенольної складових, буде сприяти не тільки до підвищення їх фізіологічної активності, але і дозволить використовувати їх для отримання супрамолекулярних комплексів з іншими біологічно активними речовинами, котрі мають нові властивості. Метою роботи було отримання наступних функціонально-фізіологічних інгредієнтів: ксилоолігосахаридів (КОС), фенольних сполук, супрамолекулярних комплексів, які містять ферментну і вуглеводну складові. Вивчено вплив низки факторів на ферментоліз пшеничних і житніх висівок. Доведено доцільність знекрохмалення та депротеїнізації висівок, визначено параметри обробки сировини амілазами та протеазами. Обґрунтовано параметри другого етапу обробки сировини мультиферментним препаратом з низкою активностей (геміцелюлазною, целюлазною, ксиланазною, пектинестеразною і ферулоестеразною).
Description: Біотрансформація рослинної сировини як метод отримання фізіологічно-функціональних харчових інгредієнтів / Н. К. Черно, Л. В. Капрельянц, С. О. Озоліна, Л. Г. Пожіткова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : прогр. та тези матеріалів VIII Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 5–6 листоп. 2019 р. / Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2019. – С. 50–51.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/16844
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauk_problemy_kharch_tekhnol_19_Cherno.pdf252.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.