Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Дослідження транспортних потоків надходження зерна залізницею на ТОВ «Укрелеваторпром»
Authors: Станкевич, Г. М.
Дмитренко, Л. Д.
Кац, А. К.
Шпак, В. М.
Keywords: транспортні потоки
надходження зерна
ТОВ «Укрелеваторпром»
сучасні зернові термінали
Issue Date: 2020
Abstract: На перспективу Міністерство аграрної політики планує збільшити посівні площі під зерновими, бобовими і олійними культурами, збільшити валовий збір зерна до 80 млн. тонн, а його експорт за кордон – удвічі.
Description: Дослідження транспортних потоків надходження зерна залізницею на ТОВ «Укрелеваторпром» / Г. М. Станкевич, Л. Д. Дмитренко, А. К. Кац, В. М. Шпак // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 5–6 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/14171
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80_sci_conf_of_teachers_20_Stankevych.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.