Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Використання нанорозмірного наповнювача – раціональний спосіб підвищення ефективності застосування есенціальних поліненасичених жирних кислот в кормовиробництві
Authors: Левицький, А. П.
Лапінська, А. П.
Keywords: нанорозмірний наповнювач
поліненасичені жирні кислоти
кормовиробництво
Issue Date: 2020
Abstract: Обґрунтовані доцільність та оцінка ефективності використання нанорозмірного наповнювача при виробництві кормового препарату ессенціальних поліненасичених жирних кислот.
Description: Левицький А. П. Використання нанорозмірного наповнювача – раціональний спосіб підвищення ефективності застосування есенціальних поліненасичених жирних кислот в кормовиробництві / А. П. Левицький, А. П. Лапінська // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 43–45. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/13660
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80_sci_conf_of_teachers_20_Levitskyy.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.