Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Використання ферментних препаратів для стабілізації якості хлібопекарної муки
Authors: Ковальова, В. П.
Друмова, К. І.
Keywords: якість хлібопекарної муки
стабілізація якості муки
використання ферментів в хлібопеченні
Issue Date: 2017
Abstract: Завданням данного дослідження було вивчення можливості коригування вихідних хлібопекарних властивостей борошна ферментними препаратами різних принципів дії для досягнення певних показників якості хліба за пробною лабораторної випічкою.
Description: Ковальова В. П. Використання ферментних препаратів для стабілізації якості хлібопекарної муки / В. П. Ковальова, К. І. Друмова ; наук. кер. Д. О. Жигунов // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів / Одес. нац. акад. харч. технологій; гол. ред. Б. В. Єгоров, заст. гол. ред. Н. М. Поварова, відп. ред. Г. М. Станкевич. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – с. 19–21 :табл. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/12142
Appears in Collections:Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів (Collection of scientific papers of young scientists, postgraduates and students)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zb_nauk_pr_molody_2017_Kovalova.pdf427.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.