Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Вплив різних факторів на кількість та якість клейковини в зерні
Authors: Ковальова, В. П.
Петльована, В. В.
Keywords: клейковина в зерні
якість клейковини
показник кількості і якості клейковини
Issue Date: 2018
Abstract: В Україні одним з найголовніших показників, що визначає технологічні переваги хлібопекарної пшениці і борошна, є показник кількості і якості сирої клейковини. Вміст клейковини у зерні (борошні) є одним з основних показників якості і регламентується стандартом. Існуючі стандарти передбачають використання двох методів визначення кількості і якості клейковини.
Description: Ковальова В. П. Вплив різних факторів на кількість та якість клейковини в зерні / В. П. Ковальова, В. В. Петльована ; наук. кер. Д. О. Жигунов, О. С. Волошенко // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів / Одес. нац. акад. харч. технологій ; гол. ред. Б. В. Єгоров, заст. гол. ред. Н. М. Поварова, відп. ред. Г. М. Станкевич. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – с. 56–58 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/11424
Appears in Collections:Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів (Collection of scientific papers of young scientists, postgraduates and students)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zb_nauk_pr_molody_2018_Kovalova1.pdf838.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.