Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Дослідження геометричних характеристик зерна спельти
Authors: Станкевич, Г. М.
Кац, А. К.
Овсянникова, Л. К.
Васильєв, С. В.
Keywords: зерно спельти
спельта
Issue Date: 2019
Abstract: Геометричні розміри зерна відіграють значну роль в обґрунтуванні режимів післязбиральної обробки зерна. В першу чергу, це стосується процесу очищення зерна від домішок, який вимагає правильного вибору форми і розмірів отворів решіт на сепараторах. Геометричні характеристики зерна входять у математичні моделі процесів сепарування, вентилювання, сушіння, здрібнення та інших.
Description: Дослідження геометричних характеристик зерна спельти / Г. М. Станкевич, А. К. Кац, Л. К. Овсянникова, С. В. Васильєв // Технології харчових продуктів і комбікормів – 2019 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24–27 верес. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 6–7.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10528
Appears in Collections:Технології харчових продуктів і комбікормів (Technologies of food products and mixed fodders)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Food_Feed_Technologies_2019_Stankevich.pdf438.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.