Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Теоретичні аспекти інноваційного процесу і інновації
Authors: Лагодієнко, В. В.
Голодонюк, О. М.
Мільчева, В. В.
Keywords: інноваційний процес
інновації
Issue Date: 2019
Abstract: Можливість розробки нових ідей та впровадження інновацій стали пріоритетом для багатьох організацій. Інтенсивна глобальна конкуренція та технологічний розвиток зробили інновації джерелом конкурентної переваги.
Description: Лагодієнко В. В. Теоретичні аспекти інноваційного процесу і інновації / В. В. Лагодієнко, О. М. Голодонюк, В. В. Мільчева // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–16 жовт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ приклад. економіки та менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна. – Одеса, 2019. – С. 151–154. – Бібліогр.: 5 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10370
Appears in Collections:Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
material_konf_ekonom-19-1_Lagodienko.pdf335.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.