Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Особливості сталого розвитку агропродовольчої сфери Причорноморського регіону
Authors: Лагодієнко, В. В.
Keywords: агропродовольча сфера
продовольча продукція
Issue Date: 2018
Abstract: Однією із найбільш перспективних теоретичних основ стратегічного планування є концепція сталого розвитку. Її практичне втілення у сфері агропродовольчого виробництва є важливою політичною, науковою та прикладною проблемою.
Description: Лагодієнко В. В. Особливості сталого розвитку агропродовольчої сфери Причорноморського регіону / В. В. Лагодієнко // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 11–13 жовт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; наук. ред. О. Б. Каламан. – Одеса, 2018. – С. 135–137 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/9346
Appears in Collections:Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonom_ta_sots_aspekty rozv_2018_Lagodienko.pdf213.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.