Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 101336 Спосіб автоматичного регулювання параметрів мікроклімату в приміщенні
Other Titles: Пат. на корисну модель 101336 Україна, МПК (2015.01) F24F 5/00
Authors: Муратов, В. Г.
Ананський, Д. В.
Keywords: мікроклімат в приміщенні
автоматичне регулювання
вимірювання вологості повітря
регулювання вологості повітря
зволоження повітря
температура повітря
зональний зволожувач
холодильний компресор
частота обертання електродвигуна
Issue Date: 2015
Abstract: Спосіб автоматичного регулювання параметрів мікроклімату в приміщенні, що передбачає вимірювання і регулювання відносної вологості повітря в приміщенні, шляхом зміни витрат води на зволоження повітря, вимірювання температури повітря на виході зонального зволожувача і в приміщенні, та вимірювання і регулювання температури в приміщенні шляхом зміни частоти обертання електродвигуна холодильного компресора, який відрізняється тим, що регулювання температури в приміщенні здійснюють одночасною зміною частоти обертання електродвигуна холодильного компресора і переміщення кватирки пропорційно значенню відхилення від заданого значення суми відхилень поточних значень температури в приміщенні і швидкості її зміни, а при зниженні вказаної суми відхилень нижче заданого значення, кватирку установлюють у вихідне положення, при цьому задане значення температури в приміщенні корегують пропорційно відхиленню поточного значення температури повітря на виході зонального зволожувача.
Description: Пат. на корисну модель 101336 Україна, МПК (2015.01) F24F 5/00. Спосіб автоматичного регулювання параметрів мікроклімату в приміщенні / Муратов В. Г., Ананський Д. В. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201501072 ; заявл. 10.02.2015 ; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4752
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_kor_101336.pdf196.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.