Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 100447 Спосіб зберігання сільськогосподарських харчових продуктів або сировини
Other Titles: Пат. на корисну модель 100447 Україна, МПК (2015.01) A01F 25/14 (2006.01), B65D 85/00, F25D 3/00
Authors: Томчик, О. М.
Савін, С. М.
Кочетов, В. П.
Keywords: сільськогосподарські харчові продукти
сільськогосподарська сировина
зберігання сільськогосподарських харчових продуктів
зберігання сільськогосподарської сировини
охолодження тари
технологічний регламент
багатоатомні спирти
Issue Date: 2015
Abstract: 1. Спосіб зберігання сільськогосподарських харчових продуктів або сировини, що передбачає охолодження тари з полімерного матеріалу, з подвійними стінками, в зазорі між якими розташоване рідке середовище з високою тепловою інерційністю, до температури, що відповідає параметрам технологічного регламенту зберігання сільськогосподарських харчових продуктів або сировини, розміщення в ній попередньо охолодженого продукту або сировини, закладання продукту або сировини у тарі в камеру, що охолоджується, який відрізняється тим, що як рідке середовище з високою тепловою інерційністю використовують багатоатомні спирти та їх водяні розчини. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як багатоатомні спирти використовують гліцерин або продукти термічної олігомерізації гліцерину, або пропіленгліколь. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як водяні розчини багатоатомних спиртів використовують водяні розчини гліцерину або водяні розчини продуктів термічної олігомерізації гліцерину, або водяні розчини пропіленгліколю.
Description: Пат. на корисну модель 100447 Україна, МПК (2015.01) A01F 25/14 (2006.01), B65D 85/00, F25D 3/00. Спосіб зберігання сільськогосподарських харчових продуктів або сировини / Томчик О. М., Савін С. М., Кочетов В. П. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201501050 ; заявл. 10.02.2015 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4738
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_kor_100447.pdf223.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.