Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 100304 Тиристорний регулятор напруги для електропривода герметичного компресора
Other Titles: Пат. на корисну модель 100304 Україна, МПК (2015.01) Н02Р 23/00, Н02Р 27/02 (2006.01)
Authors: Букарос, А. Ю.
Букарос, В. М.
Ромчук, М. О.
Keywords: герметичний компресор
електропривід компресора
тиристорний регулятор напруги
тиристорний комутатор
імпульсно-фазове керування
пристрій синхронізації
керований генератор
цифровий інтегратор
формувач імпульсів
екстремальний регулятор струму
Issue Date: 2015
Abstract: Тиристорний регулятор напруги для електропривода герметичного компресора, що містить сполучені між собою тиристорний комутатор, виконаний на однофазному, керованому тиристорному ключі з двобічною провідністю, і систему імпульсно-фазового керування тиристорами, що формує імпульси з кутом включення тиристора, який відрізняється тим, що система імпульсно-фазового керування, містить пристрій синхронізації, керований генератор, цифровий інтегратор, формувач імпульсів, екстремальний регулятор струму та датчик струму, при цьому вихід пристрою синхронізації сполучений з першим входом цифрового інтегратора, перший вихід якого сполучений з першим входом формувача імпульсів, вихід датчика струму сполучений з входом екстремального регулятора струму, вихід якого сполучений з входом керованого генератора, вихід якого сполучений з другим входом цифрового інтегратора, другий вихід якого сполучений з другим входом формувача імпульсів, перший вихід формувача імпульсів сполучений з першим тиристором, а другий вихід формувача імпульсів сполучений з другим тиристором тиристорного комутатора.
Description: Пат. на корисну модель 100304 Україна, МПК (2015.01) Н02Р 23/00, Н02Р 27/02 (2006.01). Тиристорний регулятор напруги для електропривода герметичного компресора / Букарос А. Ю., Букарос В. М., Ромчук М. О. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201413129 ; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4735
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_kor_100304.pdf192.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.