Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 100195 Спосіб одержання води з атмосферного повітря
Other Titles: Пат. на корисну модель 100195 Україна, МПК (2015.01) Е03В 3/28 (2006.01), F25B 15/00
Authors: Василів, О. Б.
Тітлов, О. С.
Осадчук, Є. О.
Keywords: атмосферне повітря
одержання води з повітря
природна циркуляція повітря
густина повітряного потоку
сонячне теплове випромінювання
температура точки роси
конденсація пари води
абсорбційний холодильний агрегат
Issue Date: 2015
Abstract: Спосіб одержання води з атмосферного повітря, що включає організацію природної циркуляції атмосферного повітря за рахунок створення різниці густин повітряного потоку шляхом одночасного нагрівання однієї частини сонячним тепловим випромінюванням та охолодження другої його частини нижче температури точки роси з частковою конденсацією пари води та відведенням конденсату, який відрізняється тим, що сонячне теплове випромінювання концентрують і спрямовують в генератор абсорбційного холодильного агрегату, нагрівання повітряного потоку здійснюють за рахунок підведення тепла від поверхні абсорбера і конденсатора абсорбційного холодильного агрегату, охолодження атмосферного повітря нижче температури точки роси з одночасною конденсацією пари води виконують шляхом відведення тепла до поверхні випарника абсорбційного холодильного агрегату, при цьому осушене і охолоджене повітря після випарника подають для нагрівання послідовно - спочатку на абсорбер, а потім на конденсатор.
Description: Пат. на корисну модель 100195 Україна, МПК (2015.01) Е03В 3/28 (2006.01), F25B 15/00. Спосіб одержання води з атмосферного повітря / Василів О. Б., Тітлов О. С., Осадчук Є. О. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201501512 ; заявл. 20.02.2015 ; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4734
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_kor_100195.pdf236.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.