Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 100052 Спосіб автоматичного управління процесом нагрівання води для системи опалення
Other Titles: Пат. на корисну модель 100052 Україна, МПК (2015.01) F24H 1/00
Authors: Андронюк, С. В.
Дец, Д. В.
Keywords: система опалення
нагрівання води
автоматичне управління
вимірювання температури води
стабілізація температури води
котлоагрегат
витрати палива
температура повітря навколишнього середовища
Issue Date: 2015
Abstract: Спосіб автоматичного управління процесом нагрівання води для системи опалення, що включає вимірювання та стабілізацію температури води на виході котлоагрегату на заданому рівні за рахунок змінення витрати палива, який відрізняється тим, що додатково вимірюють температуру повітря навколишнього середовища, та пропорційно її зміненню, з урахуванням динаміки її дії на температуру води, додатково змінюють витрати газу, що подається до топки котлоагрегату.
Description: Пат. на корисну модель 100052 Україна, МПК (2015.01) F24H 1/00. Спосіб автоматичного управління процесом нагрівання води для системи опалення / Андронюк С. В., Дец Д. В. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201413370 ; заявл. 12.12.2014 ; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4733
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_kor_100052.pdf145.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.