Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 100017 Спосіб автоматичного управління процесом екстракції червоного вина
Other Titles: Пат. на корисну модель 100017 Україна, МПК (2015.01) С12Н 1/02 (2006.01), B01D 11/00
Authors: Муратов, В. Г.
Бевз, Б. А.
Keywords: червоне вино
екстракція червоного вина
автоматичне управління
екстрактор
охолоджуючий теплоносій
охолоджувальна сорочка
температура вина
корегуючий сигнал
Issue Date: 2015
Abstract: 1. Спосіб автоматичного управління процесом екстракції червоного вина, який включає вимірювання та регулювання температури в екстракторі шляхом зміни витрат охолоджуючого теплоносія в охолоджувальну сорочку екстрактора, який відрізняється тим, що додатково вимірюють поточне значення керуючої дії регулятора температури вина в екстракторі, результат цього вимірювання перетворюють в корегуючий сигнал, який є прогнозованим значенням змінення температури вина в екстракторі на час запізнення наперед, викликаного зміною керуючої дії, і на величину корегуючого сигналу змінюють вхідний сигнал регулятора температури. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково вимірюють поточне значення тиску охолоджуючого теплоносія, результат цього вимірювання перетворюють в корегуючий сигнал, таким чином, щоб температура в екстракторі не залежала від змін тиску охолоджуючого теплоносія, і на величину корегуючого сигналу змінюють вхідний сигнал регулятора температури вина в екстракторі.
Description: Пат. на корисну модель 100017 Україна, МПК (2015.01) С12Н 1/02 (2006.01), B01D 11/00. Спосіб автоматичного управління процесом екстракції червоного вина / Муратов В. Г., Бевз Б. А ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201410102 ; заявл. 15.09.2014 ; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4703
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_kor_100017.pdf162.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.