100017 Спосіб автоматичного управління процесом екстракції червоного вина

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
1. Спосіб автоматичного управління процесом екстракції червоного вина, який включає вимірювання та регулювання температури в екстракторі шляхом зміни витрат охолоджуючого теплоносія в охолоджувальну сорочку екстрактора, який відрізняється тим, що додатково вимірюють поточне значення керуючої дії регулятора температури вина в екстракторі, результат цього вимірювання перетворюють в корегуючий сигнал, який є прогнозованим значенням змінення температури вина в екстракторі на час запізнення наперед, викликаного зміною керуючої дії, і на величину корегуючого сигналу змінюють вхідний сигнал регулятора температури. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково вимірюють поточне значення тиску охолоджуючого теплоносія, результат цього вимірювання перетворюють в корегуючий сигнал, таким чином, щоб температура в екстракторі не залежала від змін тиску охолоджуючого теплоносія, і на величину корегуючого сигналу змінюють вхідний сигнал регулятора температури вина в екстракторі.
Опис
Пат. на корисну модель 100017 Україна, МПК (2015.01) С12Н 1/02 (2006.01), B01D 11/00. Спосіб автоматичного управління процесом екстракції червоного вина / Муратов В. Г., Бевз Б. А ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201410102 ; заявл. 15.09.2014 ; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.
Ключові слова
червоне вино, екстракція червоного вина, автоматичне управління, екстрактор, охолоджуючий теплоносій, охолоджувальна сорочка, температура вина, корегуючий сигнал
Бібліографічний опис