Наукові видання НТБ (Scientific Library`s scientific editions)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Вольдемар Рейсіх
  (Одеська національна академія харчових технологій. Науково-технічна бібліотека, 2020) Білявська, Н. П.; Єрьоміна, Л. П.; Зінченко, І. І.
  Пропонована увазі читачів книга присвячена одному із засновників нашої академії – інженеру-технологу Вольдемару Георгійовичу Рейсіху (1876–1919), який очолював Одеську школу борошномелів (1903–1907) і організоване на її базі Одеське млиново-технічне училище (1909–1919). Будучи надзвичайно цілеспрямованою, енергійною і працьовитою людиною, В. Г. Рейсіх, за підтримки професійних та громадських організацій країни, Півдня України та Одеси, а також незмінної допомоги Опікунської ради забезпечив надійний розвиток очолюваного ним навчального закладу. Значною мірою йому належить заслуга в перебудові Школи у середньотехнічний навчальний заклад та створенні фундаментальних передумов для реорганізації Млиново-технічного училища у вищий навчальний заклад, що згодом і сталося. В історію Одеси Вольдемар Георгійович увійшов не тільки як авторитетний професіонал, але і як активний та результативний громадський діяч. Насамперед це його участь в боротьбі за права етнічних німців, які утискувались з початком Першої світової війни і під час політичних баталій після повалення самодержавства в країні. В. Г. Рейсіх був заступником голови ЦК німецьких колоністів Причорномор’я і на цій посаді зробив вагомий внесок до об’єднання німецького населення Півдня України в єдиний Союз. Дане видання призначене історикам, краєзнавцям, працівникам харчової промисловості, викладачам харчових ЗВО, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією зернопереробної промисловості та історією нашого міста.
 • Документ
  Григорий Вейнштейн. Личность. Город. Время
  (Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2017) Белявская, Н.П.; Еремина, Л.П.; Зинченко, И.И.; Білявська, Н.П.; Єрьоміна, Л.П.; Зінченко, І.І.
  Представленная на суд читателя книга освещает жизненный путь Григория Эммануиловича Вейнштейна (1860 - 1929) - инженера-технолога, мануфактур-советника, выдающегося предпринимателя и общественного деятеля. Григорий Эммануилович вкладывал силы и средства в образование подрастающего поколения, подготовку специалистов мукомольной промышленности. На базе основанной им мукомольной школы в результате многочисленных реорганизаций было сформировано высшее учебное заведение, в настоящее время это Одесская национальная академия пищевых технологий. Григорий Эммануилович, один из лидеров одесской еврейской общины, огромное внимание уделял организации еврейской школы, истории еврейского народа. В течение почти 30-и лет он возглавлял Одесское Отделение Общества распространения просвещения между евреями в России. Широко известен своей щедрой благотворительной деятельностью. Книга предназначена работникам пищевой промышленности, в первую очередь, связанным с переработкой зерна, преподавателям пищевых вузов, студентам, краеведам, всем, кто интересуется историей Одессы, ее предприятий и общественных организаций.
 • Документ
  Научные труды ОНАПТ: к 85-летию первого выпуска
  (Одес. нац. акад. пищевых технологий. Науч.-техн. б-ка, 2013) Белявская, Н.П.; Мазепа, Т.Е.
  Вниманию преподавателей, сотрудников и студентов представлен обзор научных трудов академии, первый выпуск которого датируется 1928 годом
 • Документ
  Научные школы Одесской национальной академии пищевых технологий
  (Одес. нац. акад. пищевых технологий. Науч.-техн. б-ка, 2012) Белявская, Н.П.; Будякова, О.В.; Кузяк, Л.Л.; Мазепа, Т.Е.; Еремина, Л.П.
  Данный сборник дает возможность проследить историю зарождения и развития основных научных направлений, многие из которых впоследствии сформировались в авторитетные научные школы. Представлены также сведения об основателях научных школ и направлений – представителях всех поколений выдающихся ученых нашего вуза, внесших весомый вклад в развитие науки. Издание предназначено для научных работников, преподавателей, студентов, краеведов – для всех, кто интересуется историей науки.