Організація і методика обліково-аналітичного забезпечення формування та управління собівартістю продукції в умовах застосування інформаційних технології (на прикладі ТОВ «ЕЛІТВИНПРОМ»)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ОНТУ, кафедра цифрових технологій фінансових операцій
Анотація
У першому розділі кваліфікаційної роботи на основі вивчення законів та національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку розкривається економічна сутність собівартості продукції, методичні засади її визнання, облік собівартості продукції в інформаційно-аналітичній системі підприємства та тенденції формування системи обліково-аналітичного забезпечення в умовах застосування інформаційних технології. Другий розділ дає повну інформацію про фінансово-економічний стан даного підприємства та фактори які впливають на нього, а також аналіз показників звітного періоду порівняно з попереднім. Також досліджено собівартість продукції у системі аналізу витрат діяльності підприємства. Організація обліку та управління собівартістю продукції на підприємстві відображено у третьому розділі. Саме в ньому характеризується конкретні положення облікової політики, організації бухгалтерського обліку, укладання звітності відповідно до П(С)БО, кореспондуючі рахунки обліку витрат та формування собівартості продукції. Також розглянуто внутрішньогосподарський контроль обліку та формування собівартості продукції. Наведені напрями удосконалення управління та формування собівартістю.
Опис
Ключові слова
облік, аналіз, управління, собівартість продукції, інформаційні технології
Бібліографічний опис