Організація і методика обліку та аудиту дебіторської заборгованості (на прикладі ТОВ «Універсальні мобільні технології» )

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ОНТУ, кафедра цифрових технологій фінансових операцій
Анотація
Кваліфікаційна робота виконана на актуальну тему щодо організації і методики обліку та аудиту дебіторської заборгованості. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. В першому розділі наводяться теоретичні положення організації обліку дебіторської заборгованості та її оцінки. В другому розділі описано загальну економічну характеристику підприємства та проведено оцінку фінансового стану та аналіз дебіторської заборгованості. В третьому розділі наведена характеристика організації на підприємстві оперативного, статистичного, бухгалтерського та податкового обліку, елементів його облікової політики та обліку дебіторської заборгованості. В четвертому розділі розглянуто практичні аспекти організації та методики аудиту дебіторської заборгованості.
Опис
Ключові слова
організація, облік, аудит, дебіторська заборгованість, підприємство
Бібліографічний опис