242 - Туризм

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 26
 • Документ
  Шляхи підвищення конкурентоспроможності та профорієнтаційного рівня закладу вищої освіти з використанням спеціалізованих програм обслуговування в профорієнтаційних турах на прикладі Одеського національного технологічного університету
  (ОНТУ, кафедра туристичного бізнесу та рекреації, 2023) ШЕКЕРА Світлана
  Робота містить 139 сторінок, 8 таблиць, 11 рисунків, список літератури з 49 найменувань, 11 додатків. Метою виконання роботи є вивчення та розкриття шляхів підвищення конкурентоспроможності та покращення рівня профорієнтації Одеського національного технологічного університету через впровадження спеціалізованих програм обслуговування в профорієнтаційних турах Об’єктом аналізу, узагальнень і дослідження виступають Одеський національний технологічний університет, його конкурентоспроможність та рівень профорієнтації серед абітурієнтів Завданням роботи передбачено створення профорієнтаційний тур для абітурієнтів з метою підвищення свідомого вибору майбутньої професії За результатами виконаної роботи вперше в Україні сформульовано визначення профорієнтаційної подорожі/туру, запропоновано на прикладі Одеського національного технологічного університету проведення такого заходу зі створенням відповідної програми, яка бере до уваги робочий час викладачів, а також вільний час абітурієнтів. Розрахунок вартості проводився з урахуванням витрат на організацію подорожі, оскільки заклади вищої освіти є не прибутковими організаціями. Одержані результати можуть бути використані в діяльності закладів вищої освіти, зокрема Одеським національним технологічним університетом, з метою підвищення набору здобувачів, які свідомо обирають майбутнє Рік захисту роботи 2023
 • Документ
  Розробка та просування фестивального руху в Одеській області
  (ОНТУ, кафедра туристичного бізнесу та рекреації, 2023) Кукушкін Владислав
  Робота містить 90 сторінок, 3 таблиці, 48 рисунків, список літератури з 29 найменувань, 4 додатки. У культурному просторі сучасної України все більшого поширення набувають фестивалі — у найрізноманітніших формах і масштабах. Фестивалі відіграють надзвичайно велику роль для підняття іміджу України на світовому рівні. У кваліфікаційній роботі аналізується потенціал вдалих прикладів міжнародних та українських фестивалів як складової формування культурного іміджу країни, здійснено аналіз зацікавленості у фестивальному русі та вподобань споживачім за видами фестивалів, рівня надання послуг, розроблено пропозиції щодо просування фестивального руху в Одеській області, запропоновано проект спортивного фестивалю та календар фестивалів для Одеської області за видами. Метою роботи є аналіз особливостей розвитку фестивального туризму як складника узагальнення та систематизації наявних даних про міжнародний досвід організації фестивалів, актуальність та перспектви розвитку фестивального руху в Україні, розробка пропозицій щодо організації фестивалів в Одеській області. За результатами виконаної роботи сформульовані висновки . Одержані результати можуть бути використані Обласною державною адміністрацією, головами територіальних громад, туристичними агентами та туроператорами, для просування Одеського регіону. Рік захисту роботи: 2023.
 • Документ
  Розробка туристичних маршрутів з відвідуванням об’єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в місті Одеса для сталого розвитку країни
  (ОНТУ, кафедра туристичного бізнесу та рекреації, 2023) Пономаренко Дар'я
  Робота містить 106 сторінок, 28 рисунків, список літератури з 44 найменувань, 3 додатки. У кваліфікаційній роботі було розглянуто міжнародний досвід, сучасний стан та перспективи розвитку збереження культурної спадщини. Об’єктом дослідження є культурна спадщина м. Одеса. Предметом дослідження є вплив культурної спадщини на розвиток туризму в м. Одеса, проблеми та перспективи. Метою роботи є дослідження сучасного стану та основних проблем збереження і використання культурної спадщини для розвитку туризму в Україні. В роботі реалізовано наступні завдань: базуючись на дослідженнях міжнародного досвіду, проведено аналіз історико-культурного потенціалу культурної спадщини м. Одеса його територіальної диференціації; аналіз використання історико-культурного потенціалу, його роль та значення в соціально-економічному розвитку України. За результатами виконаної роботи сформульовані висновки щодо популяризації та збереження об’єктів культурної спаджини, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО, розроблено тематичні туристичні маршрути, які включають такі об’єкти. Одержані результати можуть бути використані як для подорожуючих, так і як продукт для турагентів, які будуть просувати його. Рік захисту роботи: 2023.
 • Документ
  Новітні смарт- технології організації міжнародного туризму - досвід для України
  (ОНТУ, кафедра туристичного бізнесу та рекреації, 2023) ШУБА Андрій
  Робота містить 90 сторінок, 13 рисунків, список літератури 34 назв, 4 додатки. У кваліфікаційній роботі розкрито сутність категорії «розум» та представлено її ознаки з управлінської точки зору. Обґрунтовано важливість використання смарт-технологій у сучасних умовах функціонування регіональної економіки. Розглянуто передовий світовий досвід використання смарт-технологій у міжнародному просторі. Систематизовано сфери застосування смарт-технологій в управлінні туристичним продуктом міста. Представлено особливості та основні відмінні риси city card як інноваційного інструменту розвитку туристичної галузі міста. Проведено аналіз використання міської карти містами Європи та запропоновано карту міста для розвитку та інтелектуалізації українських міст. За результатами виконаної роботи сформульовано висновки щодо реалізації ідей та пропозицій, визначених на основі вивченого міжнародного досвіду. Отримані результати можуть бути використані як для мандрівників, так і як продукт для турагентів, які будуть його просувати. Ключові слова: інноваційні технології, розумне місто, туризм, смарт- технології, картка міста, інновація, індустрія туризму, туристичний продукт, місто. Рік захисту роботи 2023.
 • Документ
  Особливості екскурсійного обслуговування іноземних туристів в Одеській області
  (ОНТУ, кафедра туристичного бізнесу та рекреації, 2023) РОЛІНСЬКА Вікторія
  КРМ містить 100 сторінок, 19 рисунків, список літератури з 34 найменувань, 6 додатків. Метою виконання роботи є дослідження теоретичних і практичних засад розвитку екскурсійного обслуговування в Одеській області. Розглянута особливість екскурсійного обслуговування саме іноземних туристів. Представлена характеристика туристичного потенціалу Одеської області в просуванні екскурсійних турів. Розглянутий стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Одеській області. Визначені особливості і можливість застосування екскурсій іноземним туристам в рамках гастрономічного маршруту в Одеському регіоні «Дорога вина і смаку Української Бессарабії». Зроблений аналіз потенційних можливостей етнопарку «Нью-Васюки» для супроводу нових екскурсій іноземним туристам. Проведені дослідження вподобань туристів для розробки екскурсійних турів, окремих екскурсій в Одеській області. Об'єктом дослідження кваліфікаційної дипломної роботи є стан і розвиток екскурсійного обслуговування іноземних туристів в Одеській області. За результатами виконаної роботи зроблено пропозиції щодо впровадження та розвитку екскурсій в Одеській області для іноземних туристів. Одержані результати можуть бути використані в процесі обговорення і коригування екскурсійних турів, а також розробки програм, стратегій соціально-економічного розвитку сільських територій, бізнесменами для організації екскурсій в Одеській області, що приверне увагу не тільки вітчизняних, але і іноземних туристів. Рік захисту роботи: 2023.