Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Особливості формування агромаркетингових систем
Authors: Лагодієнко, В. В.
Богданов, О. О.
Лагодієнко, В. В.
Keywords: аграрний маркетинг
стратегічний розвиток підприємства
Причорноморський економічний район
Issue Date: 2020
Abstract: Розглянуто особливості аграрного маркетингу. Надано оцінку стану та етапів розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств Причорноморського економічного району, що дало змогу умовно розділити на основні групи сукупність аграрних підприємств регіону.Наведено базові принципи формування маркетингової програми на рівні аграрного підприємства.
Description: Лагодієнко В. В. Особливості формування агромаркетингових систем / В. В. Лагодієнко, О. О. Богданов, В. В. Лагодієнко // Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 25–26 верес. 2020 р. / Ін-т інновац. освіти, Наук.-навч. центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса, 2020. – С. 53–55. – Бібліогр.: 6 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/21302
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauka_tekhnolohii­_innovatsii_2020_Lahodiienko.pdf417.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.