Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Значення маркетингової діяльності для підприємств агропродовольчої сфери
Authors: Лагодієнко, В. В.
Богданов, О. О.
Keywords: аграрний маркетинг
агропродовольче виробництво
організація маркетингу
маркетингова концепція
Issue Date: 2020
Abstract: Кардинальна зміна системи реалізації агропродовольчої продукції, яка відбулася протягом останніх двадцяти років, зумовила необхідність вивчення ринкового потенціалу продукції та підприємства, передусім, в частині коректної оцінки можливостей ефективного збуту того чи іншого виду продукції. Результати останнього зумовлюють необхідність відповідної корекції товарної політики підприємства з огляду на підтримання та підвищення рівня економічної ефективності його діяльності. Розв’язати ж такий комплекс завдань дозволяє раціональна організація маркетингової діяльності підприємства.
Description: Лагодієнко В. В. Значення маркетингової діяльності для підприємств агропродовольчої сфери / В. В. Лагодієнко, О. О. Богданов // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали IІI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 січ. 2020 р. / Ін-т інновац. освіти, Наук.-навч. центр прикладної інформатики НАН України. – Київ, 2020. – C. 90–93. – Бібліогр.: 6 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/21295
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modernizatsiia_paradyhma_innovats_2020_Lahodiienko.pdf187.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.