Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Конкурентоспроможність виноробних підприємств малого та середнього бізнесу
Authors: Каламан, О. Б.
Issue Date: 2020
Description: Каламан О. Б. Конкурентоспроможність виноробних підприємств малого та середнього бізнесу / О. Б. Каламан // Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: зб. тез ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Херсон, 11 берез. 2020 р. / Херсон. держ. аграр.-екон. ун-т. – Херсон, 2020. – С. 71–74. – Бібліогр.: 11 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/20976
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomika_finansy_upravlinnia_naukovi_pidkhody_2020_Kalaman.pdf280.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.