Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Загальні положення методології розробки фінансових стратегій
Authors: Каламан, О. Б.
Keywords: фінансова стратегія підприємства
управління діяльністю підприємства
рейтингова матриця фінансових стратегій
Issue Date: 2020
Abstract: В даний час все більше підприємств розуміє необхідність ефективного управління діяльністю, заснованого на прогнозі коливання зовнішніх факторів та динаміки розвитку галузі і самого підприємства зокрема. Розглянуто методологічний підхід, в основі якого лежить рейтингова матриця фінансових стратегій, запропонований М.Л. Дорофеєвим та надано висновок необхідністі розробки методологічних підходів, що враховують специфіку об‟єктів стратегічного управління, обумовлену галузевою належністю та видом діяльності.
Description: Каламан О. Б. Загальні положення методології розробки фінансових стратегій / О. Б. Каламан // Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 16 верес. 2020 р. / Центр фін.-екон. дослідж. – Полтава, 2020. – Ч. 1. – С. 28–31 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/20959
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktualni_problemy_ekonomiky_obliku_menedzhmentu_20_Kalaman.pdf685.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.