Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Особливості інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в харчовій промисловості
Authors: Лагодієнко, В. В.
Keywords: інвестиційне забезпечення
інноваційна діяльність
харчова промисловість
Issue Date: 2017
Description: Лагодієнко В. В. Особливості інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в харчовій промисловості / В. В. Лагодієнко // Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу [в скороченні]: матеріали наук. симп. з міжнар. участю, Одеса, 19 трав. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; Наук. шк. "Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб`єктів господарської діяльності"; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2017. – С. 162–165. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/19918
Appears in Collections:Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу (Adaptive strategies of development of the food industry enterprises in a changing world)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adapt_strateg_rozv_2017_Lagodiyenko.pdf612.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.