Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Діяльність методиста як невід'ємний складник забезпечення якості вищої освіти
Authors: Васильєв, С. В.
Лупол, С. В.
Keywords: діяльність методиста
якість освіти
вища освіта
Issue Date: 2021
Description: Васильєв С. В. Діяльність методиста як невід'ємний складник забезпечення якості вищої освіти / С. В. Васильєв, С. В. Лупол // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 485–488.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18644
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Vasylyev.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.