Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії як основа формування кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників ОНАХТ
Authors: Лівенцова, О. О.
Павлова, І. О.
Keywords: здобувачі вищої освіти
доктор філософії
формування кадрового потенціалу
науково-педагогічні працівники
Issue Date: 2021
Description: Лівенцова О. О. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії як основа формування кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників ОНАХТ / О. О. Лівенцова, І. О. Павлова // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 480–482. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18642
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Liventsova.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.