Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Деякі міркування щодо педагогічної культури викладача ЗВО
Authors: Черно, Н. К.
Keywords: педагогічна культура
культура викладача
викладач ЗВО
Issue Date: 2021
Description: Черно Н. К. Деякі міркування щодо педагогічної культури викладача ЗВО / Н. К. Черно // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 479–480. – Бібліогр.: 6 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18641
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Cherno.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.