Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Особливості професійної підготовки майбутніх учителів хімії
Authors: Куленко, О. А.
Keywords: професійна підготовка
підготовка майбутніх учителів
вчителі хімії
Issue Date: 2021
Description: Куленко О. А. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів хімії / О. А. Куленко // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 473–476. – Бібліогр.: 1 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18639
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Kulenko.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.