Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: До проблеми підготовки педагогів-андрагогів у закладах вищої освіти
Authors: Олійник, О. І.
Гончарова, Н. В.
Keywords: підготовка педагогів
педагоги-андрагоги
вища освіта
Issue Date: 2021
Description: Олійник О. І. До проблеми підготовки педагогів-андрагогів у закладах вищої освіти / О. І. Олійник, Н. В. Гончарова // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 470–473. – Бібліогр.: 7 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18638
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Oliynyk.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.