Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Педагогічний супровід студетів ЗВО при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Authors: Неменуща, С. М.
Фесенко, О. О.
Лисюк, В. М.
Keywords: педагогічний супровід
студети ЗВО
вивчення дисципліни
Issue Date: 2021
Description: Неменуща С. М. Педагогічний супровід студетів ЗВО при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» / С. М. Неменуща, О. О. Фесенко, В. М. Лисюк // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 466–468. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18636
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Nemenuscha.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.